cloud-1.png
cloud-5.png
manifest.png

De universiteit is CO  -neutraal tegen 2050.
Ghent University becomes CO  neutral by 2050.

 

Maar waar spreken we over als we hebben over CO2-neutraal tegen 2050?

But what do we talk about when we talk about CO2 neutral by 2050?

2

2

De universiteit roept de klimaatnoodtoestand uit

The university declares a climate emergency

De directe netto CO2-uitstoot is nul tegen 2030. Tegen 2050 is ook de indirecte netto CO2-uitstoot nul

The direct net CO2 emissions are zero by 2030, by 2050 is also the indirect CO2-emission zero

 

Het klimaatplan is duidelijk en coherent, met tweejaarlijkse doelstellingen

The climate plan is clear and coherent and sets out two-yearly goals

 

Het klimaatplan wordt jaarlijks geëvalueerd en de resultaten worden om de twee jaar gepubliceerd

The plan is evaluated every year and the results are published every 2 years

Het klimaatplan is prioritair bij de beleidsbeslissingen

The climate plan is priority in policy guidelines and decisions

Samenwerking en participatie staan centraal

Cooperation and participation are at the heart of the plan

Het klimaatplan is sociaal rechtvaardig

The plan is socially just

De universiteit geeft de toon aan in het maatschappelijk debat

The university sets the tone in the public debate

abbey.png
cloud-4.png