From A-Z

T

Thrift Shop UGent
Transitie UGent

U

United Nations Youth Association of Ghent (UNYA Ghent)

© 2020 Green Community Gent

Om de klimaatverandering voor te zijn moeten we harder lopen, véél harder lopen. In de Run the Climate-campagne is Rik, rector van de UGent en vervent loper, alvast begonnen.

Met deze maandelijkse klimaatpodcast willen we de rector, en ook jou, een handje helpen in de richting van een duurzamere toekomst: de inzichten van de verschillende gasten in onze podcast verhelderen die zoektocht. Wie loopt met ons mee? Als we nu vertrekken halen we die klimaatverandering hopelijk nog in!

oceans are rising.png

SO GET INFORMED

Voorafgaand aan de lancering van de Run the Climate-podcast verscheen een rode lijn op verschillende gebouwen van de UGent. Die lijn is een metafoor voor de klimaatverandering: een symbolische stijging van de zeespiegel met 2m. Dat metafoor is afkomstig van #sogetinformed, een campagne over de oorzaak, gevolgen en oplossingen van klimaatopwarming. De intentie om te informeren en te verhelderen past naadloos bij de UGent als een kennisinstelling.

PODCAST#2: GEDRAGSVERANDERING
prof. Bert Weijters, Arno De Ridder en Mathieu De Meester

In de tweede podcast gaan klimaatactivisten Mathieu De Meester (Students4Climate) en Arno De Ridder (d’Urgent) in dialoog met Bert Weijters, professor consumenten- en bedrijfspsychologie. Wat drijft het menselijk gedrag? Zijn we wel zo rationeel als we zelf denken? Waarom maken we bepaalde keuzes? Deze vragen worden in verband gebracht met de klimaatproblematiek en de manier waarop we ons gedrag al dan niet vorm geven in een duurzamere richting. Veel gewoontes hebben een destructieve impact op onze planeet. Maar toch blijven we, tegen beter weten in, volharden in die gewoontes of voelen we ons aangevallen of schuldig als we erop aangesproken worden. Hoe komt dat?

Run the Climate podcast #2Run the Climate
00:00 / 33:41

Interview Heleen Schockaert
Klankmontage House of Media

Opname URGENT FM

PODCAST#1: POST-GROWTH
prof. Brent Bleys en Jonas Van der Slycken

In de eerste podcast krijgen we bezoek van prof. Brent Bleys en Jonas Van der Slycken, beiden verbonden aan de vakgroep Economie en Bedrijfskunde van de UGent. Zij houden een pleidooi voor post-growth, een economische groei die zich niet enkel laat meten door BBP, maar veel meer indicatoren in rekening brengt. Postgroei gaat verder dan het meten van economische groei via het bbp (bruto binnenlands product) door met meerdere facetten rekening te houden. Het kijkt ook naar factoren als welzijn, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en sociale vraagstukken om tot een beter, rechtvaardiger en duurzamer evenwicht te komen tussen economie, de samenleving en de biosfeer.

Run the Climate podcast #1Run the Climate
00:00 / 39:56

Interview Heleen Schockaert
Klankmontage House of Media

Opname URGENT FM

Met dank aan alle vrijwilligers die meewerkten aan de uitrol van #sogetinformed bij de UGent: Students4Climate, UrgentFM, Jong Groen (StuGent), DuSt, de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, de Faculteit Recht en Criminologie, de Faculteit Wetenschappen, de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, de Faculteit Diergeneeskunde, de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen & de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.

Met dank aan onze gasten (deze lijst wordt gaandeweg aangevuld): Brent Bleys, Jonas Van der Slycken, Arno De Ridder & Mathieu De Meester.

GC-icon.png